Wiadomości

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty konsultacyjne Komisji Europejskiej zatytułowane "The Next Generation Internet (NGI) Workshop. Widen The European Space of Life and Work", które odbędą się 8 czerwca 2017 r. w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Celem warsztatów jest zgłębienie możliwości współpracy sektora badań, przemysłu, MŚP i StartUpów  w ramach inicjatywy NGI.

Współpraca opierać się ma na:

  • określeniu głównych szans i wyzwań dla społeczeństwa, sektora prywatnego i  badań,
  • identyfikacji  trzech głównych tematów, którymi NGI powinna zająć się w najbliższej przyszłości,
  • sformułowaniu oczekiwań względem NGI (zarówno przez osoby prywatne jak i przedstawicieli określonych sektorów),
  • pomocy w tworzeniu i rozwijaniu ekosystemu NGI

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Dyskusje odbywać się będą w grupach roboczych skupionych na wyzwaniach i oczekiwaniach względem Internetu Nowej Generacji formułowanych przez przedstawicieli środowisk StartUpów, Nauki oraz lokalnych społeczności.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych zabraniem głosu w dyskusji, a w szczególności reprezentantów powyższych środowisk. Wprowadzeniem do dyskusji będą prezentacje przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz wielkopolskich liderów branży IT.

Organizatorami wydarzenia są: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy, projekt HUB4NGI oraz PCSS.

Agenda i rejestracja dostępna są TUTAJ.

Agnieszka Musialska