Wiadomości

8 i 9 czerwca 2017 roku, na konferencji „XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej”, PCSS prezentować będzie pionierskie rozwiązanie do zdalnej współpracy lekarzy z wykorzystaniem obrazu stereoskopowego (3D). Na wspólnym stoisku z firmami Karl Storz Endoskop Polska oraz medVC.eu sp. z o.o. pokazana zostanie platforma medVC pozwalająca na transmisję obrazów wideo 3D z najnowszego sprzętu firmy Storz – endoskopu 3D oraz kamery operacyjnej Vitom 3D.

medVC jest interaktywną platformą zdalnej współpracy medycznej umożliwiającą komunikację audio-wideo w czasie rzeczywistym pomiędzy salami operacyjnymi, salami konferencyjnymi i gabinetami lekarskimi. medVC umożliwia przesyłanie wielu równoległych strumieni wideo w wysokiej rozdzielczości pochodzących z kamer, mikroskopów, endoskopów i innych urządzeń obrazowania medycznego. medVC pozwala na pozyskiwanie i wyświetlanie obrazu stereoskopowego (3D) pochodzącego z najnowszych endoskopów 3D (Storz, Olympus) oraz z robotów operacyjnych (da Vinci). Jest to pionierskie rozwiązanie, gdyż obraz 3D ma ogromne znaczenie w zdalnych konsultacjach oraz edukacji medycznej, ponieważ poczucie głębi obrazu jest istotne dla oceny sytuacji w polu operacyjnym.


medVC powstało jako wynik prac B+R realizowanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach projektów w programach Celtic, FP7, FIWARE oraz zostało z sukcesem skomercjalizowane. medVC jest już używane przez szpitale z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Luksemburga i Hiszpanii.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można TUTAJ.

Agnieszka Wylegała