Wiadomości

W ramach rozpoczętej w marcu 2017 roku współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z Laboratorium Technologii Oprogramowania Usługowego PCSS podczas realizacji grantu "Wpływ warunków biometeorologicznych na postrzeganie krajobrazu" 9 czerwca 2017 roku został przeprowadzany trzeci cykl badań eyetrackingowych realizowanych przez PCSS.

W trakcje badań za pomocą mobilnego eyetrackera w formie okularów rejestrowany jest w sposób bezinwazyjny ruch gałek ocznych. Badania przeprowadzone na dachu WNGiG posłużą dzięki analizie wskaźników okoruchowych do obiektywizacji oceny krajobrazu oraz zbadanie jaki mają na nią wpływ warunki biometeorologiczne.

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Musialska