Wiadomości

System Orzeł znalazł się po raz pierwszy na 76. pozycji na liście HPCG (High Performance Conjugate Gradients).  Test HPCG powstał z myślą o zastąpieniu lub uzupełnieniu znanego testu LINPACK (HPL), na którym bazuje znany ranking TOP500. Jednocześnie Orzeł w dalszym ciągu znajduje się na liście TOP500, na pozycji 131, w tym na drugim miejscu wśród pięciu polskich superkomputerów.

Obie listy ogłoszone zostały w czasie tegorocznej konferencji ISC2017 we Frankfurcie nad Menem (19-23 czerwca 2017).


Celem powstania testu HPCG było szersze odzwierciedlenie najczęściej używanych wzorców obliczeniowych i dostępu do danych dla aplikacji reprezentatywnych w środowisku HPC (High Performance Computing). Test HPL (LINPACK) krytykowany jest miedzy  innymi za słabe odzwierciedlenie referencyjnych obliczeń i operacji na danych, nieadekwatnych do rzeczywistej pracy systemu komputerowego HPC.


Pierwsza lista HPCG pojawiła się jesienią 2015 roku.

Więcej na ten temat: http://www.hpcg-benchmark.org

Wojciech Bohdanowicz