Wiadomości

W ramach prac w europejskim konsorcjum DARIAH ERIC, zajmującym się rozwojem cyfrowej infrastruktury badawczej dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce, PCSS objął kierownictwo Wirtualnego Centrum Kompetencji odpowiedzialnego za zarządzanie treściami naukowymi.

Zadania Centrum kompetencji obejmują wsparcie zarządzania treściami naukowymi na wszystkich etapach ich cyklu istnienia, od utworzenia, poprzez zarządzanie danymi i ich udostępnianie, aż po dalsze ponowne wykorzystanie. Jest to jedno z czterech centrów kompetencji DARIAH ERIC, które są podstawową formą koordynacji prac grup roboczych działających w ramach tego konsorcjum.

 

PCSS działania koordynacyjne będzie prowadził wspólnie z drugim partnerem DARIAH ERIC, francuską jednostką Huma-Num. Z ramienia PCSS kierownictwo Centrum Kompetencji objął Marcin Werla, kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:

Agnieszka Musialska