Wiadomości

W grudniu 2016 roku zegar PCSS (pasywny maser wodorowy) został zgłoszony do BIPM (Bureau International des Poids et Mesuers ), aby współtworzyć międzynarodową skalę czasu TAI. Od tego momentu bierze udział w porównaniach międzynarodowych (w ramach tworzenia TAI - International Atomic Time oraz UTC - Coordinated Universal Time) oraz krajowych (w ramach tworzenia TA(PL)).

Początkowo zgłoszone do BIPM zegary mają wagę zerową, co oznacza że obserwowana jest ich stabilność i z biegiem czasu nadawana jest im odpowiednia niezerowa waga.

W porównaniach BIPM, zegar PCSS otrzymał wagę niezerową już w maju 2017 roku i jego wskazania są brane pod uwagę w wyznaczaniu międzynarodowej skali czasu. Do BIPM zgłoszonych jest 470 zegarów, natomiast około 370 z nich ma niezerową wagę.


W krajowej skali atomowej TA(PL) zegar PCSS po raz pierwszy uzyskał niezerową wagę już w lutym 2017 roku i od razu była to waga maksymalna. W tworzeniu polskiej skali bierze udział 16 zegarów.

Agnieszka Musialska