Wiadomości

4 i 5 września 2017 r. odbędzie się ósme posiedzenia Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Gospodarzem wydarzenia będzie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Wydarzenie organizowane jest przy ścisłej współpracy polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Kultury. W posiedzeniu udział wezmą m.in. Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Steffen Freiberg, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Kultury oraz Wicewojewoda Wielkopolski - Pani Marlena Maląg.

 

Podczas pierwszego dnia obrad plenarnych zaplanowano omawianie wspólnych tematów dotyczących polsko-niemieckiej współpracy w obszarze edukacji i młodzieży oraz zwiedzanie siedziby PCSS - Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego.

 

Drugiego dnia odbędzie się spotkanie grup roboczych w Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab PCSS przy ulicy Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu.

Agnieszka Musialska