Wiadomości

Pod hasłem "Dane, wiedza i e-usługi" odbędzie się w Gdańsku oraz w Sopocie (11-13 września 2017 r.) konferencja naukowa, poświęcona bazom danych dla polskiej nauki. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Konferencja jest kontynuacją konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w roku 1997 – INFOBAZY’97. Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnienia i wykorzystania. Tematyka konferencji będzie się koncentrować na bazach technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych. Celem jest również promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym, a w szczególności prezentacja referatów o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i portali informacyjnych

 

W tym roku tematyka konferencji skupiać się będzie na:

  • otwartości danych i wiedzy w nauce,
  • dużych zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych,
  • e-usługach dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

 

Pierwszego dnia, podczas pierwszej sesji naukowej "Rozwój bibliotek cyfrowych" przedstawione zostaną prezentacje przygotowane przez zespoły z PCSS: "Research Object jako mechanizm zapewnienia powtarzalności eksperymentu naukowego w ramach Wirtualnych Środowisk Badawczych" (Marcin Krystek, Cezary Mazurek, Raul Palma, PCSS) oraz  "Nowe usługi Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER" (Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz).

 

W drugiej sesji zatytułowanej "Otwarta nauka na wyższych uczelniach" zaprzentowany zostanie referat  "System SINUS – w stronę kompleksowej e-usługi do zarządzania dorobkiem naukowym uczelni wyższej" (Jakub Bajer, Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Karolina Popławska, Marcin Werla).

 

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można TUTAJ.

Agnieszka Musialska