Wiadomości

12 września 2017 r. w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego odbędzie się posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Podczas wizyty, oprócz omówienia aktualnych zadań i zagadnień związanych z działalnością PAN, członkowie Prezydium Polskiej Akademii Nauk będą mieli okazję zwiedzić Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego i zapoznać się z zapleczem laboratoryjnym.

Agnieszka Musialska