Wiadomości

Podczas międzynarodowej konferencji Ubicomp, odbywajacej się na Hawajach (11-15.09.2017 r.) odbyła się wspólna demonstracja systemu opracowanego w projekcie Fit4Work, przygotowana przez PCSS oraz Jozef Stefan Institute ze Słowenii. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia.

Głównym celem projektu Fit4Work było opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat. Zaprojektowany system łączy metody monitorowania aktywności fizycznej i stresu psychicznego oraz monitorowania warunków środowiska pracy z łatwym w obsłudze mobilnym interfejsem użytkownika. System korzysta z urządzeń rynku konsumenckiego – smartfona, opaski noszonej na nadgarstku umożliwiającej pomiar zmienności rytmu serca, temperatury ciała i oporu elektrycznego skóry oraz niewielkiej stacji pomiaru kluczowych parametrów środowiskowych takich, jak temperatura i wilgotność czy zawartość dwutlenku węgla w powietrzu.

Demonstracja na konferencji Ubicomp 2017 skupiła się na zaprezentowaniu działania wbudowanych w system Fit4Work algorytmów monitorowania aktywności fizycznej i pomiaru stresu psychicznego w czasie rzeczywistym oraz sposobie ich wkomponowania w aplikację użytkownika końcowego systemu.

Agnieszka Musialska