Wiadomości

Poznański Oddział Polskiej Akademii Nauk i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, organizatorzy międzynarodowej konferencji Euro-CASE 2017 poświęconej cyberbezpieczeństwu, która odbędzie się 7-8 listopada 2017 r., zapraszają do wzięcia udziału w konkursie dla studentów (w tym również studiów doktoranckich) na krótkie wystąpienie „Lightning talk” z zakresu bezpieczeństwa nowych technologii ICT.

Wystąpienie odbędzie się w języku angielskim, w ramach specjalnej sesji zorganizowanej w dniu 8 listopada. Czas trwania wystąpienia – do 10 minut łącznie z pytaniami i dyskusją.


Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 25 października 2017 r. na adres e-mail z tematem „Euro-CASE 2017 – konkurs wystąpień”.


Prosimy o przesłanie następujących informacji:

  •  Twoje dane: imię i nazwisko (i pseudonim, jeżeli już posiadasz ;), rok oraz kierunek studiów,
  • Proponowany temat prezentacji wraz z krótkim opisem (maksymalnie 100 słów w jęz. angielskim),
  • Dlaczego warto wybrać Twoje zgłoszenie? (maksymalnie 50 słów w jęz. angielskim),
  • Informacje kontaktowe (jeżeli są inne niż adres e-mail nadawcy).

O wyborze decyduje zgodność tematu z wiodącymi obszarami tematycznymi konferencji (w szczególności bezpieczeństwem nowych technologii ICT) oraz jakość uzasadnienia. Organizatorzy dokonają wyboru spośród wszystkich nadesłanych propozycji i poinformują o decyzji do dnia 13 października 2017 roku. Autorzy wszystkich wybranych wystąpień (ok. 5) otrzymają możliwość udziału w całej konferencji Euro-CASE 2017.


Dla autorów wystąpień zakwalifikowanych na sesję przewidujemy:

 

  • Cenne nagrody rzeczowe,
  • Dyplomy uznania Euro-CASE, wręczone przez przewodniczącego organizacji,
  • Możliwość odbycia stażu w Dziale Bezpieczeństwa ICT PCSS


Może rozpoczniesz swoją karierę na Euro-CASE 2017?

Więcej informacji o konferencji można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała