Wiadomości

Prezentacja oryginalnych osiągnięć polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań nad neuropatią jaskrową ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy przedstawicielami świata okulistyki i świata najnowocześniejszych technologii to główny cel Konferencji Eye & Tech, która 6 października 2017 r. odbędzie się w siedzibie PCSS.

Podtytuł konferencji „GLAUCOMA&TECH” podkreśla neuropatię jaskrową jako główny temat, wokół którego skupiać się będą zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji, ukierunkowane na prezentację oryginalnych osiągnięć polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań nad neuropatią jaskrową.

 

Zapraszamy do zapoznania się za szczegółowym programem Konferencji oraz do rejestracji.

 

Organizatorami wydarzenia są klinika okulistyczna [W]-EyeClinic oraz PCSS.

 

Agnieszka Musialska