Wiadomości

Podczas XXIII Forum Teleinformatyki, odbywającego się w Miedzeszynie,  wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Tegorocznym laureatem został Dyrektor ds. Technicznych PCSS dr inż. Maciej Stroiński.

Nagroda została wręczona w pierwszym dniu obrad tegorocznego, XXIII Forum Teleinformatyki, odbywającego się w dniach 28-29 września w Centrum Konferencyjno, Warszawa-Miedzeszyn. Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum.

 

Dr inż. Maciej Stroiński otrzymał nagrodę za współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce, aktywność na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Od 1997 r. do chwili obecnej dr inż. Stroiński piastuje stanowisko Zastępcy Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Równocześnie od 1972 roku do chwili obecnej pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wiceprzewodniczącym Konsorcjum PIONIER.

 

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Tytuł doktora z zakresu informatyki uzyskał na Politechnice Gdańskiej. Współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W latach 1997-2003, z inicjatywy dr. Stroińskiego, powstała pierwsza szerokopasmowa ogólnopolska sieć naukowa POL-34/155/622.W 1999 roku doprowadził do przyłączenia polskiego środowiska naukowego do europejskiej sieci naukowej TEN-155 (obecnie sieć GÉANT). Dr Stroiński jest współautorem programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny”, który w 2000 roku został przyjęty przez KBN jako oficjalny program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W efekcie tego zbudowana została światłowodowa ogólnopolska sieć naukowa PIONIER. Uczestniczył w realizacji wielu projektów krajowych i europejskich, a niektóre z nich koordynował osobiście, m.in. duże projekty infrastrukturalne. W wyniku tych projektów wdrożone zostały zaawansowane usługi sieciowe wraz ze specjalizowanymi laboratoriami dzięki czemu infrastruktura informatyczna nauki stała się środowiskiem do kreowania innowacji dla cyfrowej nauki i cyfrowej gospodarki.

Autor ponad 200 publikacji w książkach, czasopismach i na konferencjach oraz szeregu opracowań o charakterze badawczo-rozwojowym. Członek komitetów programowych wielu konferencji naukowych. Redaktor czasopisma ComputationalMethods in Science and Technology. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także członek założyciel Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, w którym od początku jest wiceprezesem.

Agnieszka Musialska