Wiadomości

Koniec roku to czas tradycyjnych podsumowań i spojrzenia z perspektywy na ostatnie dwanaście miesiący. Jakie były? Co przyniosły? Czy udało się zrealizować wszystkie założenia i postawione przed sobą wyzwania? Sprawdźmy, co wydarzyło się w 2017 roku w PCSS.

STYCZEŃ

 

 • Dział Usług Internetu Przyszłości PCSS, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, w ramach projektu tworzenia miejskiej platformy internetowej, opracował nową wersję Biuletynu Informacji Publicznej. BIP to portal, który zapewnia mieszkańcom dostęp do informacji i decyzji podejmowanych przez urząd miasta. Na stronie znaleźć można m.in. komunikaty o opłatach, ulgach, zmianach w procedurach, interpretacje przepisów podatkowych czy wiadomości na temat tego, gdzie załatwić daną sprawę. Nowa szata graficzna biuletynu pozwala na szybkie i intuicyjne znalezienie poszukiwanych przez mieszkańców informacji.

Czytaj więcej...

 

 

LUTY

 

 • W ramach współpracy PlatonTV, Działu Nowych Mediów PCSS oraz Stowarzyszenia Gen-i-już z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, zorganizowano pokazową lekcję, w formie warsztatów, zatytułowaną "DNA, komórki i bystre dzieciaki". Niecodzienną lekcję-warsztaty poprowadziła dr n. biol. Natalia Rozwadowska, pracująca na co dzień w Instytutucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Głównym tematem lekcji była komórka i DNA. Młodzi poszukiwacze wiedzy, dzięki przeprowadzonym eksperymentom, mieli okazję m.in. wyizolować własny kod genetyczny.

Czytaj więcej...


 

 

MARZEC

 

 • PCSS zostało laureatem Konkursu Smart City, w kategorii Inteligentne rozwiązanie - Smart City Solution. Nagrodę, podczas uroczystej gali Smart City Forum w Warszawie, odebrał dr inż. Cezary Mazurek. Kapituła Konkursu wyróżniła PCSS za dostarczenie i obsługę elektronicznej platformy informacyjno-usługowej – Miejskiego Informatora Multimedialnego – dla miasta Poznania. Platforma, obsługująca średnio miesięcznie blisko 6 mln użytkowników, udostępnia szereg e-usług dedykowanych mieszkańcom, turystom oraz urzędnikom.

Czytaj więcej...


 

KWIECIEŃ

 

 • PCSS był współorganizatorem Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który na stałę wpisał się w krajobraz imprez popularno-naukowych w naszym mieście. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN zaprasił mieszkańców Poznania na przygotowane specjalnie na tę okazję stoiska.

Czytaj więcej...

 

MAJ

 • 23 i 24 maja odbyła się, organizowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Radę Użytkowników PCSS, Konferencja KDM (Komputerów Dużej Mocy) 2017. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Nowe trendy w użytkowaniu KDM”.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 • Podobnie, jak w roku ubiegłym, PCSS był partnerem technologicznym TNC The Networking Conference -największej i najbardziej prestiżowej konferencji sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. PCSS w sposób szczególny zaznaczył swoją obecność. Podczas wystawy, towarzyszącej Konferencji, zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez PCSS projektów badawczych, takich jak: LoCloud, Rohub, czy ImmersiaTV.

Czytaj więcej...CZERWIEC

 

 • W ramach prac w europejskim konsorcjum DARIAH ERIC, zajmującym się rozwojem cyfrowej infrastruktury badawczej dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce, PCSS objął kierownictwo Wirtualnego Centrum Kompetencji odpowiedzialnego za zarządzanie treściami naukowymi. Zadania Centrum kompetencji obejmują wsparcie zarządzania treściami naukowymi na wszystkich etapach ich cyklu istnienia, od utworzenia, poprzez zarządzanie danymi i ich udostępnianie, aż po dalsze ponowne wykorzystanie. Jest to jedno z czterech centrów kompetencji DARIAH ERIC, które są podstawową formą koordynacji prac grup roboczych działających w ramach tego konsorcjum.

Czytaj więcej...


WRZESIEŃ


 • 22 września 2017 roku odbyła się uroczystość nadania ulicy, prowadzącej do kompleksu CBPIO, imienia Profesora Jacka Rychlewskiego, współzałożyciela Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Czytaj więcej...

 

 

 • Podczas XXIII Forum Teleinformatyki, odbywającego się w Miedzeszynie,  wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Tegorocznym laureatem został Dyrektor ds. Technicznych PCSS dr inż. Maciej Stroiński.

Czytaj więcej...

 
LISTOPAD

 

 • 7 i 8 listopada 2017 r. gościła w CBPIO Konferencja Euro-CASE, której tematyka skupiała się wokół zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie, wspólnie z PCSS, organizował Poznański Oddział Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej...
   

 

 • Na początku listopada w siedzibie PCSS uruchomiona została fontanna cezowa, zbudowana w Narodowym Laboratorium Fizyki (NPL - National Physical Laboratory) w Teddington pod Londynem pod kierunkiem wybitnego specjalisty w dziedzinie atomowych wzorców częstotliwości dra Krzysztofa Szymańca. Fontanna cezowa dołączy do grona kilkunastu najdokładniejszych zegarów atomowych na świecie i jest drugim tego typu zegarem w Polsce.

Czytaj więcej...
   

 

 • Już po raz dwunasty PCSS prezentował swoje dokonania na największej na świecie konferencji skupionej wokół tematyki HPC. Podczas tegorocznej edycji SC (12-17.11.2017 r.) na stoisku poznańskiego Centrum prezentowane były m.in. system wideokonferencyjny WebRTC w jakości 4K oraz system serwerowy o niskim poborze mocy M2DC.

Czytaj więcej...

 


   

GRUDZIEŃ

 • 13 grudnia 2017 roku odbyła się trzecia edycja Europejskiej Sesji Internetowej "Chirurgia Laryngologiczna LIVE". Wydarzenie organizowane było przy współpracy European Laryngological Society (ELS), Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) i Miasta Poznań. Celem sesji było pokazanie najnowszych metod operacyjnych stosowanych przez chirurgów z czołowych europejskich klinik laryngologicznych. Aktywny udział w wydarzeniu wzięły szpitale z Genui, Barcelony, Marsylii, Luksemburga, Giessen, Leiden, Essen, Cagliari oraz Poznania.

Czytaj więcej...   

Agnieszka Wylegała