Wiadomości

5 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Warszawie konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa najlepszych projektów H2020, w której zaprezentowane zostaną dokonania PCSS w tym obszarze.

Podczas pierwszej części wydarzenia odbędzie się prezentacja wyników analizy nt. udziału polskich beneficjentów w instrumentach zarządzanych centralnie przez KE – HORYZONT 2020. Następnie zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu HORYZONT 2020, KE oraz beneficjentów projektów.

 

Druga część Konferencji poświęcona będzie prezentacji wyników analizy nt. udziału polskich beneficjentów w instrumentach zarządzanych centralnie przez KE – COSME oraz instrumentów finansowych oraz panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu COSME oraz instrumentów finansowych, KE oraz beneficjentów projektów.

 

Agnieszka Wylegała