Wiadomości

Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach oraz PCSS będą współpracować nad wykorzystaniem zaawansowanych usług informatycznych i możliwości technicznych nowoczesnych sieci teleinformatycznych do upowszechniania treści, w szczególności multimedialnych, dotyczących wiedzy o tradycji i współczesnych działaniach Sił Powietrznych.

Pod porozumieniem podpisy złożyli Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN do spraw PCSS - Profesor Jan Węglarz oraz Dowódca Jednostki płk. dypl. pilot Mirosław Nawrocki.

 

Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MJDOP) jest jednostką wojskową szczebla taktycznego, wchodzącą w skład systemu dowodzenia, podporządkowaną Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego. Przeznaczona jest do realizacji zadań w zakresie zbioru i opracowania informacji o sytuacji powietrznej oraz kierowania siłami i środkami wydzielonymi z Sił Powietrznych do dyżurów bojowych.

Agnieszka Wylegała