Wiadomości

"Analityka Big Data i Sztuczna Inteligencja" to hasło przewodnie tegorocznej Konferencji Komputerów Dużej Mocy, która odbędzie się 6 i 7 czerwca 2018 roku w siedzibie PCSS. Konferencja skupiać się będzie wokół tematyki zarządzania dużą ilością danych, elementów sztucznej inteligencji, złożoności wnioskowania oraz podejmowania decyzji dla niepełnych zbiorów danych wejściowych.

Konferencja ma charakter sprawozdawczy i stanowić będzie przegląd badań naukowych, w ramach których wykorzystane zostały zasoby KDM. Coraz częściej nie są to już tylko i wyłącznie obliczenia w trybie wsadowym, ale także realizowane w inny sposób w chmurze obliczeniowej.

 

Organizatorzy - PCSS oraz Rada Użytkowników PCSS - zachęcają również do udziału w Konkursie dla młodych naukowców.

 

Rejestracja oraz szczegóły dotyczące konferencji dostępne są TUTAJ.

Agnieszka Wylegała