Wiadomości

7 i 8 czerwca 2018 r. Laboratorium Technologii Oprogramowania Usługowego PCSS w ramach współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (Katedrą Turystyki i Rekreacji) realizuje kolejny etap badań eyetrackingowych na terenie Parku na szczycie Szczelińca Wielkiego, w Karłowie oraz na Radkowskich Skałach.

W trakcje badań, za pomocą mobilnego eyetrackera w formie okularów, rejestrowany jest w sposób bezinwazyjny ruch gałek ocznych. Na tej podstawie można wyznaczyć punkty skupienia wzroku, a zarazem uwagi osób biorących udział w badaniu. Analiza zebranych danych będzie elementem badań preferencji krajobrazowych realizowanych w Parku Narodowym Gór Stołowych.

 

 

Mapa przedstawiająca miejsca  przeprowadzenia badań eyetrackingowych:
1 – Taras widokowy na Szczelińcu Wielkim
2 – Karłów
3 – Radkowskie Skały

 


Mapa cieplna:

Szczeliniec Wielki - Mapa cieplna przedstawiania zagregowane dane na obrazie referencyjnym za pomocą skali barwnej. Obszary oznaczone kolorem czerwonym wskazują na miejsca, na których badane osoby skupiały wzrok najdłużej. Wartości liczbowe na skali reprezentują średni czas fiksacji, wyrażony w milisekundach.


źródło: opracowanie własne na podstawie badań zrealizowanych w 2017 roku

Agnieszka Wylegała