Wiadomości

W ramach trzeciej edycji projektu TuEuropeana zapraszamy na szereg działań edukacyjno-informacyjnych wokół wykorzystania zasobów archiwalnych w materiałach edukacyjnych oraz strategicznego myślenia o cyfrowych zbiorach w instytucjach. Sekcja dedykowana nauczycielom i edukatorom odbędzie się w EduLab PCSS.

Europeana umożliwia dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych. Na portalu można znaleźć przeszło pięćdziesiąt milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to ponad dwa miliony książek i manuskryptów, zdjęć i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Biblioteki Narodowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Celem projektu TuEuropeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału tej bogatej kolekcji zbiorów, ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Przygotowaliśmy serię działań edukacyjno-informacyjnych, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach kreatywnych i instytucjach – właścicielach cyfrowych kolekcji archiwalnych.

 

W ramach akcji PCSS zaprasza na cykl spotkań dla edukatorów, którzy są otwarci na wykorzystywanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów archiwalnych. Sesje odbędą się w przestrzeniach Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS, ul. Zwierzyniecka 20 w Poznaniu.

Program zakłada kompleksowe przedstawienie bogactwa archiwalnych repozytoriów cyfrowych (w tym Europeany i polskich zasobów) oraz edukację na temat prawa autorskiego. Wskażemy również możliwe sposoby ponownego wykorzystania archiwów przy użyciu ogólnie dostępnych technologii – darmowych aplikacji i innych narzędzi umożliwiających interaktywne, angażujące uczenie. Na koniec uczestnicy warsztatów stworzą zestaw nowych materiałów edukacyjnych wykorzystujących zasoby archiwalne i opartych o metody aktywizujące uczniów.

Program będzie podzielony na bloki tematyczne przekładające się na zagadnienia omawiane podczas poszczególnych, jednodniowych sesji warsztatowych. Każde spotkanie będzie zawierało wprowadzenie teoretyczne i praktyczne ćwiczenie wykorzystujące zdobytą wiedzę.

Współorganizatorem warsztatów jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.

Agnieszka Wylegała