Wiadomości

Podczas tegorocznej konferencji Umiejętności Cyfrowe 2018.pl po raz drugi została ogłoszona "Lista 100" osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku. Wśród wyróżnionych znalazł się Zbigniew Karwasiński z Działu Wizualizacji Interaktywnej PCSS.

Kandydatów zgłaszali partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz osoby wyróżnione w 2017. Listę ustaliła Kapituła Listy 100 pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Przypomnijmy, że Zbigniew Karwasiński zaangażowany jest w działalność Laboratorium Szkoły Przyszłości. Jest to nowatorska przestrzeń edukacyjna, pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe powstałe jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego, prowadzące badania w zakresie edukacji w szczególności nad procesami uczenia się, e-Umiejętnościami, pracą grupową, interakcją użytkowników
z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji.

Laboratorium powstało w roku 2016 r. jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Umożliwia realizację innowacyjnych edukacyjnych projektów w tym badawczo-rozwojowych w skali kraju i świata. Pozwala na udział w wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania interdyscyplinarnych przygodach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii takich jak:

  • zaawansowane systemy projekcji,
  • Internet Rzeczy,
  • rozszerzona rzeczywistość,
  • Wirtualna rzeczywistość,
  • gry edukacyjne,
  • programowalne roboty.

Największym wyzwaniem dla Laboratorium Szkoły Przyszłości jest taka integracja różnorodnych technologii i metod edukacyjnych, aby stworzyć spójne i efektywne scenariusze lekcyjne, które w bardzo dużym stopniu zaangażują uczniów i pomogą rozszerzyć proces edukacji o elementy dotychczas niedostępne. W tym celu przestrzeń jest tworzona na zasadzie “żywego laboratorium” (ang. living lab), a dla jej prawidłowego rozwoju niezbędnym elementem jest aktywny udział w preinkubatorze edukacyjnych usług, produktów i przedsięwzięć w metodologii „proof-of-concept” stosując jednocześnie zaawansowane metody badania poziomu zadowolenia użytkowników, w szczególności uczniów i nauczycieli.

Agnieszka Wylegała