Wiadomości

PCSS otrzymał finansowanie na kolejne europejskie projekty: HiDALGO, EoCOE 2 oraz PRACE 5IP. Dwa ostatnie są kontynuacją prowadzonych już badań w Pionie Technologii Przetwarzania Danych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

HiDALGO
Nadrzędnym intencją projektu HiDALGO jest uzyskanie synergii poprzez zwiększenie wykorzystania HPC, technologii HPDA i AI w celu ogólnie rozumianego usprawnienia przetwarzania danych. HiDALGO koncentruje się na wymagających symulacjach z zakresu Globalnych Wyzwań, a w szczególności na integracji różnych rozwiązań w celu stworzenia zrównoważonego centrum doskonałości, szczególnie w przypadku przyszłych problemów. Projekt adresuje trzy istotne problemy współczesnej Europy: wsparcie zarządzania imigrantami/uchodźcami, zanieczyszczenie powietrza w miastach i rozprzestrzenianie się wiadomości w sieciach społecznościowych. Wszystkie problemy wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz wysokowydajnych rozwiązań programowo-sprzętowych. Rozwiązania technologiczne opracowane w projekcie HiDALGO dotyczą zasadniczo problemów z zakresu „Globalnych Wyzwań” mogą jednak być również zastosowane do innych domen, takich jak inżynieria, pogoda czy biologia.


Proponowana ewolucja technologiczna integruje istniejące cele naukowe w użyteczną platformę, która służy do generowania wymaganego wpływu w celu stworzenia zrównoważonego Centrum Doskonałości. Wykorzystana technologia opiera się na innowacyjnych pakietach symulacyjnych opartych na agentach, takich jak AMOS lub RepastHPC i integruje je z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy danych (np. Apache Spark, Apache Flink lub Apache Hadoop) oraz wielordzeniową platformą wizualizacji Vistle.

 

EoCOE 2
Projekt EoCoE 2 jest kontynuacją projektu EoCoE, którego celem było utworzenie centrum doskonałości dla aplikacji komputerowych zorientowanych na wydajność energetyczną. Głównym celem jest rozwój niskoemisyjnych technologii dostarczania energii poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki stosowanej i  wykorzystanie wiedzy eksperckiej oraz technologii przetwarzania wysokiej wydajności (ang. HPC).


Prace EoCoE 2 dotyczyć będą wsparcie dla pięciu  filarów energii odnawialnej: meteorologii, nauk materiałowych, energetyki wodnej i wiatrowej oraz syntezy jądrowej.  W każdy z tych dziedzin wymagane jest opracowanie zaawansowanych modeli numerycznych, które wykorzystaniem zasoby obliczeniowe rzędu exaskali.

 

PRACE-5IP
Partnerstwo dla Zaawansowanych Obliczeń (PRACE), powstało w maju 2010 roku jako stała paneuropejska usługa obliczeń wysokiej wydajności, udostępniając światowej klasy systemy dla nauki. Obecnie udostępniono sześć systemów obliczeniowych, mających wydajność kilku Petaflop/s każdy (Tier-0). Są one zainstalowane w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Dotychczas w ramach poprzednich edycji PRACE, środowisko europejskie wykorzystało około 9 miliardów godzin czasu procesora. Eksperci HPC z dwudziestu pięciu państw członkowskich – dofinansowani w poprzednich trzech fazach implementacyjnych projektu – umożliwili użytkownikom z obszaru akademickiego i przemysłowego aspirowanie do pozycji wiodącej i pozostania konkurencyjnymi w „Globalnym Wyścigu”.

Agnieszka Wylegała