Wiadomości

1 sierpnia 2018 r. rozpocznie się realizacja wspólnego projektu PCSS oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku realizacji AMU Nature Collection zostanie utworzona cyfrowa baza danych o różnorodności biologicznej udostępniona szerokiemu gronu odbiorców.

Digitalizacji i udostępnieniu poddane zostaną unikalne zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, składające się z 54 kolekcji roślin, grzybów i zwierząt oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonograficznych, dających 2 miliony unikalnych rekordów, które w efekcie staną się największą w Polsce cyfrową bazą danych prezentujących różnorodność biotyczną wielu miejsc świata.

 

Projekt zrealizuje Pion Technologii Przetwarzania Danych PCSS.

Agnieszka Wylegała