Wiadomości

 20 sierpnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zainaugurowano projekt KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania Pomorskie (NUTS starogardzki i chojnicki). Na konferencję przybyło 90 dyrektorów i wicedyrektorów szkół z województwa pomorskiego, przedstawiciele samorządów oraz media.

W imieniu Fundacji Pro Cultura (lidera projektu) oraz partnerów: Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) uczestników inauguracji przywitała wiceprezeska Fundacji Pro Cultura – Magdalena Janczewska.

 

Następnie Katarzyna Wąsowska-Garcia – prezeska Fundacji Pro Cultura, zaprezentowała gościom najważniejsze założenia projektu i opowiedziała o harmonogramie jego realizacji. Warto podkreślić, że łącznie w organizowanych w ramach projektu zajęciach w najbliższym roku szkolnym weźmie udział 66 publicznych szkół podstawowych, 295 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, prawie 4 tys. uczniów klas I-III oraz 100 pracowników instytucji z otoczenia szkoły (m. in. bibliotek, ośrodków kultury) z Pomorza.

 

Kolejnym punktem programu były wykłady ekspertów, którzy opowiadali o technologiach cyfrowych w edukacji oraz prezentowali dobre przykłady ich wykorzystywania. Prezentacje na ten temat przygotowali dr Małgorzata Cackowska i dr Grzegorz Stunża z UG oraz  przedstawiciele PCSS - dr Krzysztof Kurowski i Dariusz Stachecki.

 

Następnie uczestnicy wydarzenia wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Adriannę Szofer, Małgorzatę Ciżnicką i Zbigniewa Karwasińskiego (PCSS), w trakcie których mogli przetestować w praktyce rozwiązania technologiczne i pomoce dydaktyczne, które będą wdrażane podczas zajęć z uczniami (roboty Edisson, zestawy ScottieGo! oraz aplikację Scratch Junior).

Podczas warsztatów prowadzonych przez Katarzynę Wąsowską-Garcię oraz Darię Sowińską-Milewską dyrektorzy szkół i przedstawiciele gmin poznawali projekt w kontekście działań szkoły.

 

To kolejne projekty z cyklu KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania, w których uczestniczy Fundacja Pro Cultura. W ubiegłym roku rozpoczęła się realizacja trzech projektów w Wielkopolsce (NUTS kaliski, leszczyński i poznański), a niedługo wystartują kolejne dwa: koniński oraz pilski. Liderem w Wielkopolsce jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a partnerem, podobnie jak na Pomorzu, PCSS.

 

Wojciech Bohdanowicz