Wiadomości

Strona grupy badawczej Music Information Retrieval, w której działalność jest zaangażowany Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS, została zgłoszona do międzynarodowego konkursu Awwwards. Strona przeszła pozytywnie pierwszy etap kwalifikacji i została nominowana do nagrody "Site of the Day".

Nominowaną do konkursu stronę zaprojektowała Justyna Wytrążek, a projekt zakodował Bartosz Szymendera.

 

Music Information Retrieval to otwarte archiwum polskiej muzyki ludowej, służące do badań interdyscyplinarnych. Celem prac grupy roboczej jest wypracowanie koncepcji i stworzenie platformy cyfrowej wyposażonej w nowoczesne narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej do badań muzykologicznych, w szczególności etnomuzykologicznych, oraz udostępnianie zbiorów polskiej muzyki ludowej i nie tylko.

Agnieszka Wylegała