Wiadomości

Na Politechnice Poznańskiej odbywa się zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (18-19 października 2018 r.). PCSS jest obecny na zjeździe ze stoiskiem promocyjnym rozwiązań dotyczących repozytoriów, systemów informacji naukowej oraz trwałych identyfikatorów obiektów cyfrowych.

Zjazd jest okazją do twórczej wymiany opinii i inspirujących dyskusji oraz integracji środowiska bibliotekarzy.

 

Podczas sesji plenarych omówiony zostanie m.in. wpływ Ustawy 2.0 na rolę i rozwój centralnych systemów gromadzących dane o nauce i szkolnictwie wyższym. Natomiast podczas sesji roboczej uczestnicy przedyskutują problem dotyczący sytuacji pracowników bibliotek akademickich w świetle nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

 

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała