Wiadomości

"Od narodzin kryptologii matematycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej" to hasło konferencji naukowej, która odbędzie się 4 marca 2019 roku w Bramie Poznania. Jednym z prelegentów podczas wydarzenia będzie Zastępca ds. Technologii Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS - dr inż. Cezary Mazurek.

Konferencja organizowana jest w ramach prowadzonej przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT aktywności związanej z powstaniem Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Tematyka i problemy badawcze, poruszane podczas wydarzenia, mają pogłębić wiedzę o początkach kryptografii w II Rzeczpospolitej, narodzinach kryptologii matematycznej, złamaniu kodu Enigmy oraz rewolucji informatycznej.

 

Celem konferencji jest popularyzowanie obszarów działalności merytorycznej powstającego Centrum w szerokim naukowym zakresie: historii matematyki, kryptografii i informatyki. Podczas konferencji historia Enigmy zostanie przedstawiona z perspektywy polskiej i angielskiej. Będzie to wspólne poszukiwanie prawdy o przeszłości, ponad granicami państw oraz bez ulegania pokusie jej zakłamania.

 

W Poznaniu nadal prowadzone są innowacyjne badania naukowe z dziedziny matematyki i informatyki oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz w innych obszarach: medycynie, biologii, humanistyce i nie tylko – między innymi w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Podczas konferencji prezentację Rozwój  badań  naukowych  i  innowacji  z wykorzystaniem zaawansowanej infrastruktury informatycznej przedstawi dr inż. Cezary Mazurek - Zastępca ds. Technologii Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS. Przybliży ona uczestnikom wydarzenia przykładowe elementy krajowej i globalnej infrastruktury informatycznej, takiej jak sieć światłowodowa PIONIER czy europejskie laboratorium obliczeń wielkiej skali PRACE,  a  także  rozproszonej  infrastruktury  badawczej,  np.  światowa  sieć radioteleskopów LOFAR. Omówiony zostanie polski wkład w rozwój tych elementów europejskiej infrastruktury informatycznej (tzw. e-Infrastruktury) oraz jej znaczenie dla wybranych dyscyplin nauki, a także dla gospodarki i społeczeństwa.

 

Podczas konferencji będzie również możliwość spotkania z sir Dermotem Turingiem, nabycia jego najnowszej książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”  oraz zdobycia autografu autora!

 

Więcej informacji na temat konferencji, a także formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ.

Agnieszka Wylegała