Wiadomości

W zbiorach Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) - serwisie internetowym, utrzymywanym przez PCSS w ramach sieci PIONIER, udostępniono już ponad 6 milionów cyfrowych obiektów. Podstawowym celem serwisu jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Dzięki serwisowi FBC instytucje takie jak biblioteki, archiwa czy muzea mają możliwość udostępniania swoich zbiorów on-line w postaci cyfrowej, uprzednio je digitalizując. Czynią to poprzez serwisy zwane bibliotekami, archiwami czy muzeami cyfrowymi. Jedną z najbardziej kompletnych list tego typu serwisów można znaleźć na stronach FBC. Użytkownicy – internauci – mogą korzystać ze zbiorów udostępnianych bezpośrednio przez te instytucje w poszczególnych bibliotekach cyfrowych.

Zadaniem Federacji jest umożliwienie użytkownikom przeszukiwania tylko wybranych źródeł danych, w sposób precyzyjniejszy niż pozwalają na to ogólne wyszukiwarki. Podstawą FBC jest, aktualizowana co noc, baza danych o obiektach udostępnianych w sieci przez polskie instytucje nauki i kultury. Użytkownicy, przeszukując tę bazę, otrzymują odnośniki do obiektów znajdujących się we współpracujących w FBC bibliotekach cyfrowych. Ponadto FBC przekazuje zgromadzone dane innym serwisom internetowym, takim jak np. Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA, przyczyniając się tym samym do szerokiej promocji polskiego dziedzictwa na świecie.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
FBC