Wiadomości

Zespół Inkubatora WINS (Wielkopolskie Innowacje Społeczne) zakończył proces ewaluacji 30 innowacji finansowanych w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Dwie, spośród trzech wybranych innowacji, są oparte o ICT i realizowane w Living Lab PCSS. Są to "Paszport życia" i "SOS Homini".

Komisja konkursowa składająca się z ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, w oparciu o wiedzę zebraną w ramach raportów podsumowujących każdą z innowacji przygotowanych przez opiekunów merytorycznych oraz uwzględniając prezentacje przygotowane i prezentowane przez Innowatorów w trakcie trzydniowego seminarium wskazała trzy innowacje, które zgodnie z założeniami projektu będą w kolejnym jego etapie upowszechniane:

  • Paszport życia – autor innowacji: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA",
  • SOS HOMINI  - Aplikacja komunikacyjna - autor innowacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „HOMINI”,
  • Rodzinne autonomie samodzielności – autor innowacji: Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”.

Więcej informacji na temat innowacji znaleźć można TUTAJ.

Agnieszka Wylegała