Wiadomości

21 i 22 maja 2019 roku w siedzibie PCSS odbędzie się spotkanie uczestników projektu CLONETS. Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy paneuropejskiej sieci do przesyłu sygnałów czasu i częstotliwości poprzez łącza światłowodowe.

W ostatnich latach zaczęto budować zegary atomowe nowego typu – tak zwane zegary optyczne, które są znaczenie dokładniejsze niż obecnie powszechnie stosowane zegary cezowe, czy masery wodorowe. Nastąpił też szybki rozwój technologii transferu czasu i częstotliwości w łączach światłowodowych. Jednakże powszechne korzystanie z ultraprecyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości, które mogą dostarczyć nowoczesne zegary jest utrudnione ze względu na brak zrównoważonej i niezawodnej infrastruktury transmisyjnej.

 


Celem projektu CLONETS jest stworzenie podstaw do budowy paneuropejskiej sieci do przesyłu sygnałów czasu i częstotliwości poprzez łącza światłowodowe. Partnerzy projektu zaprojektują architekturę systemu pozwalającego na dostarczanie wysokiej jakości sygnałów czasu i częstotliwości do użytkowników końcowych i tym samym umożliwią wykorzystanie ich w fizyce podstawowej, geodezji, telekomunikacji, telekomunikacji, przemyśle. Ponadto projektowana infrastruktura pozwoli na dalszy rozwój zegarów atomowych i sieci dystrybucji czasu i częstotliwości. Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szeregu szkoleń związanych z transmisją czasu i częstotliwości, propagując nowe usługi jakie będą tworzone w oparciu o taką sieć.

Agnieszka Wylegała