Wiadomości

W sobotę 15 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia INICJATORÓW 2018. W kategorii zdrowie zwyciężył, zrealizowany w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych WINS, Paszport Życia.

Paszport życia (PŻ) to zbiór wystandaryzowanych informacji o sposobie funkcjonowania i komunikowania się niemówiących osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Zabezpiecza właściwą pomoc osobom zależnym w sytuacjach szczególnie dla nich kryzysowych i traumatycznych. Pozwala ich obecnym opiekunom uzyskać spokój emocjonalny.

Paszport życia składa się z części papierowej (analogowej) i elektronicznej. Część analogowa to papierowa wersja paszportu, pudełko do jego przechowywania w konkretnym miejscu zamieszkania osoby zależnej, opaska silikonowa z peselem osoby zależnej i numerem kontaktowym do stowarzyszenia. Część elektroniczna to aplikacja umożliwiająca utworzenie bazy online z informacjami o osobie zależnej, podzielonai na 3 poziomy - od podstawowego tożsamego z papierową wersją paszportu, po kolejne dwa - rozszerzone.

Autorem Innowacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “Żurawinka”.

Docelowo informacje zawarte w PŻ służą tym, którzy chcą interwencyjnie pomóc osobie zależnej np. ratownikowi medycznemu, policjantowi, straży miejskiej (poziom I PŻ), przejmującym czasową opiekę nad osobą zależną np. pracownik szpitala czy domu pomocy społecznej (poziom II PŻ) oraz zastępującym faktycznych opiekunów na stałe (poziom III PŻ).

Wyróżnienia innowacji WINSowych:

  • w Kategorii Zdrowie:


"Procedura przyjazna chorym i opiekunom " - Fundacja Orchidea

W kategorii Sport:

"Rowerzyści dla Seniorów" - Stowarzyszenie Rowerowy Poznań - "Sekcja Rowerzystów Miejskich"

  • W kategorii Kultura:


"Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów-zooterapia w domu pomocy społecznej" - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Agnieszka Wylegała