Wiadomości

Podczas TNC19 na stoisku PCSS, ale także w przestrzeniach konferencyjnych, odbywają się liczne prezentacje i demonstracje, przybliżające uczestnikom wydarzenia prace badawcze, prowadzone w poznańskim Centrum. Wśród nich m.in. instalacja audio ożywiająca postindustralne wnętrze starej elektrowni.

Tegoroczna edycja TNC gości w KultuuriKatel - tallińskim hubie artystycznym - mieszczącym się w zrewitalizowanym budynku dawnej elektrowni. Przestrzeń wypełniona jest nieczynnymi od lat maszynami. W holu głównym mieści się ciepłowniczy kocioł, który - za pomocą nowoczesnego sprzętu audio - udało się ożywiść na nowo. Wykorzystano do tego celu 24 głośniki i blisko kilometr kabli. Konstrukcja posłużyła także do zorganizowania interaktywnego konkursu dotyczącego działalności PCSS, dzięki umieszczonym dookoła kotła świecącym przyciskom.

 

W sąsiedztwie stoiska PCSS zlokalizowane jest stoisko ADVA Optical Networking, dzięki czemu możliwa jest wspólna demonstracja, mająca duże znaczenie dla społeczności narodowych sieci badawczych (NREN). Artur Binczewski - kierownik Pionu Technologii Sieciowych PCSS przekonuje: "Demonstracja pokazuje, w jaki sposób można sprostać ogromnym wymaganiom dotyczącym obliczeniom HPC i międzynarodowej łączności między lokalizacjami, oferując elastyczne usługi związane z pasmem w systemach optycznej transmisji danych. Otwarty charakter rozwiązań oraz zautomatyzowane sondowanie kanału transmisyjnego i optymaliazacja modulacji sygnału optycznego będą kluczowe dla sprostania wyzwaniom, które stoją przed sieciami NREN. Wspólnie z ADVA, Tele2, Spirent i EEnet pokazujemy, w jaki sposób można osiągnąć optymalną wydajność sieci w szerokim zakresie, umożliwiając sieciom takim jak PIONIER wspieranie naukowców korzystających z aplikacji o niespotykanych wczesniej wymaganiach odnośnie przepustowości. Umożliwi nam to dalszy rozwój dyskursu akademickiego, wzmocnienie gospodarki i utrzymanie Europy w czołówce globalnych badań oraz edukacji ”.

 

Prezentowane są również instalacje przygotowane w ramach projektu Immersify: dźwięk ambisoniczny oraz wideo 8K.

Agnieszka Wylegała