Wiadomości

Podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji konferencji „Internet Rzeczy - Polska Przyszłości” (2 lipca 2019 r.) zaprezentowano raport „IoT w polskiej gospodarce”. Przygotowali go członkowie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, w skład której wchodzili specjaliści z PCSS.

Nad raportem, od 24 sierpnia 2018 r., pracowali eksperci wywodzący się ze środowisk biznesowych, akademickich oraz instytucji państwowych zidentyfikowali obszary, w których rozwiązania IoT mogą szczególnie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego kraju oraz generować oszczędności w budżetach polskich gmin. Raport zawiera też rekomendacje dotyczące kroków, jakie powinien podjąć rząd, aby zapewnić korzystne warunki dla rozwoju IoT w Polsce.

 
Jedna z podgrup, dotycząca "Rolnictwa i Ochrony Środowiska" była kierowana przez przedstawicieli PCSS, a wkład w pracę PCSS nad raportem został doceniony między innymi oficjalnie przekazanym listem gratulacyjnym z podziękowaniami od Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego.

 

Treść raportu dostępna jest TUTAJ.

Agnieszka Wylegała