Wiadomości

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS zapraszają na cykl warsztatów edukacyjnych "Nauczyciel XXI wieku i nowe technologie w edukacji". Zapraszamy edukatorów do tego, aby zmienili swoje lekcje w przygodę, korzystając w praktyce szkolnej z gry terenowej i mobilnego studia telewizyjnego.

Warsztaty edukacyjne TuEuropeana 2019 to kontynuacja zaprogramowanego w 2018 roku wspólnie z EduLab PCSS w Poznaniu cyklu spotkań dla nauczycieli otwartych na wykorzystanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów archiwalnych. Wzorem ubiegłorocznej edycji program warsztatów będzie obejmował kompleksowe przybliżenie uczestnikom bogactwa archiwalnych repozytoriów cyfrowych (w tym Europeany, ale także polskich zasobów) oraz edukację na temat prawa autorskiego. W czasie czterech spotkań warsztatowych, nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie: stosowania metod aktywizujących, metodyki pracy z TIK, wyszukiwania i twórczego przetwarzania danych, krytycznego weryfikowania treści, korzystania z wybranych narzędzi cyfrowych. Na koniec uczestnicy warsztatów stworzą zestaw nowych materiałów edukacyjnych wykorzystujących zasoby archiwalne i opartych o metody aktywizujące uczniów. Spotkania eksperckie uzupełnione zostaną o zajęcia on-line, realizowane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Akademii PCSS.

 

Zajęcia odbęda się w siedzibie Filmoteki Narodowej - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa).

 

Warsztaty składają się z dwóch dwudniowych spotkań uzupełnionych zajęciami on-line:

Sesja I: 9-10 października

Sesja II: 21-22 listopada

Program każdego ze spotkań będzie podzielony na bloki tematyczne. Każdy z nich będzie zawierał wprowadzenie teoretyczne i praktyczne ćwiczenie wykorzystujące zdobytą wiedzę.

Zajęcia będą prowadzone dwoma ścieżkami tematycznymi (jedna do wyboru przez uczestnika warsztatu).


Edukacyjna gra terenowa

Edukacyjna gra terenowa, podczas której uczestnicy poznają pomysły, dobre praktyki, przykładowe scenariusze na udaną grę terenową w budynku i poza budynkiem szkolnym. Poruszymy następujące tematy:

 • Gry w edukacji,
 • Opowiadanie historii - fabuła, narracja, postaci,
 • Zespół - rola zespołu w projektach edukacyjnych,
 • Zarządzanie projektem 2.0,
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w grze (wykorzystanie filmu, dźwięku),
 • Archiwa jako źródła treści i inspiracji. 

Program zajęć dostępny jest TUTAJ.


Mobilne studio telewizyjne

Mobilne studio telewizyjne, warsztaty, które podpowiedzą jak zorganizować studio telewizyjne lub opracować materiały filmowe. Prowadzący podzielą się technikami i pomysłami, ale przede wszystkim metodyką. Poruszymy następujące tematy:

 • Reportaż, news, wywiad… podstawy gatunków dziennikarskich,
 • Jak zbudować mobilne studio filmowe (Model DIY),
 • Podstawy montażu (DaVinci, iMovie),
 • Artystyczne formy medialne (animacja, film poklatkowy),
 • Narzędzia TIK,
 • Archiwa jako źródła treści i inspiracji.

Program zajęć dostępny jest TUTAJ.

 

Formularz rejestracyjny jest dostępny TUTAJ.

Agnieszka Wylegała