Wiadomości

Dokładnie 10 lat temu - w październiku 2009 roku - przeprowadzono pierwszą bezpośrednią transmisję operacji otolaryngologicznej przy współpracy Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Kiedy i jak narodził się pomysł na zrealizowanie tego typu przedsięwzięcia? Dlaczego to właśnie PCSS został wybrany na partnera technologicznego transmisji? O tym opowiadają pomysłodawcy - profesor Witold Szyfter z Kliniki Otoloryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz profesor Jan Węglarz - ówczesny dyrektor PCSS.

 

 

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
Transmisje ORL