Wiadomości

18 lutego 2020 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja inaugurująca projekt NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. PCSS wchodzi w skład Konsorcjum, pracującego nad projektem.

Głównym celem projektu jest rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej w dziedzinie ogólnie pojętej fotoniki i technologii kwantowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu. W ramach projektu powstaną:

Celem projektu jest, między innymi, zbudowanie lokalnej sieci z wykorzystaniem komunikacji kwantowej oraz mechanizmów QKD, na bazie infrastruktury sieci miejskich Warszawy i Poznania. Ponadto  planowane  jest  uruchomienie  jednego  analogicznego  połączenia  o  zasięgu międzymiastowym  Poznań  –  Warszawa  na  bazie  infrastruktury  sieci  PIONIER.  W  ramach  projektu  i wnioskowanej  infrastruktury  planowana  jest  instalacja  oraz  zintegrowanie  jednego  systemu  o  charakterze produkcyjnym oraz jednego o charakterze badawczo-rozwojowym, a także utworzenie stanowiska testowego dla nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji kwantowej.

 

PCSS uczestniczy w przygotowaniu Krajowego Systemu wytwarzania i dystrybucji wzorcowej nośnej optycznej oraz laboratorium technologii kwantowych - a w szczególności systemu z kwantową dystrybucją klucza.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała