Wiadomości
Stoisko DORII podczas ISC'09
W czasie targów ISC’09 prezentowany jest na stoisku jeden z projektów koordynowanych przez PCSS – DORII (EU FP7 RI- 213110, ang Deployment of Remote Instrumentation Infrastructure, w tłumaczeniu, “Wdrożenie infrastruktury do zdalnego sterowania instrumentami naukowymi”). Projekt dostarcza gotowe rozwiązania IT dla zdalnego sterowania instrumentami i przetwarzania danych pochodzących z sensorów, korzystając z rozwiązań HPC.
Projekt DORII kładzie szczególny nacisk na wspomaganie społeczności zajmujących się trzęsieniami ziemi, symulacjami sieci sejsmograficznych, środowiskiem naturalnym w tym obserwacji i modelowania wybrzeża i oceanów oraz naukami eksperymentalnymi.

W ramach wystawy cieszącej się dużym zainteresowaniem, prezentowana jest demonstracja działania całego systemu w czasie rzeczywistym jak i  instrumenty pomiarowe służące do badań oceanów.
Stoisko DORII na ISC'09
Na stoisku prezentowano FLOAT (Pływak) - urządzenie do badań oceanograficznych
Prezentacja filmów dokumentujących badania sejsmograficzne
Stoisko DORII na ISC'09
Stoisko DORII na ISC'09
FLOAT (Pływak) - urządzenie do badań oceanograficznych
Damian Niemir

Powiązane projekty:
DORII