Wiadomości
Konferencja HPDC Monachium 2009
Zespół PCSS koordynujący prace badawczo-rozwojowe projektu europejskiego QosCosGrid w dniach 8-10 czerwca organizuje warsztaty na konferencji HPDC2009 w Monachium, Niemcy.
Głównym celem warsztatów jest demonstracja narzędzi programistycznych oraz niezbędnych usług warstwy pośredniej do tworzenia i uruchamiania aplikacji równoległych dużej skali w produkcyjnych środowiskach obliczeniowych. Zespoły aplikacyjne z rożnych dziedzin nauki będą prezentować wyniki badan i symulacji komputerowych wykonywanych
jednocześnie na klastrach obliczeniowych kilku ośrodków badawczych w Europie, w tym PCSS.

Szczegóły pod adresem: http://www.lrz-muenchen.de/hpdc2009/.
Damian Niemir

Powiązane działy:
Pion Zastosowań
Powiązane projekty:
QosCosGrid