Wiadomości
Społeczeństwo informacyjne
Ważnym obszarem działań PCSS jest projektowanie i wdrażanie nowych usług dla społeczeństwa. Zaawansowana infrastruktura informatyczna umożliwia podejmowanie nowych wyzwań i realizacji usług opartych na technologiach internetowych. Usługi te są realizowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów celowych ze środków krajowych i zagranicznych we współpracy z podmiotami publicznymi. Ważnym aspektem tych projektów jest praktyczne wdrożenie uzyskanych wyników w postaci w pełni funkcjonalnych usług w instytucjach współpracujących z PCSS w ich tworzeniu.

Najważniejsze projekty dla społeczeństwa informacyjnego dotyczą m.in.: