Wiadomości
Supercomputing'09
W dniach 14-20 listopada 2009 r. w Portland, Oregon, USA, odbyła się kolejna, 22 już edycja największego spotkania środowisk HPC na świecie - Supercomputing Conference. PCSS wraz z Konsorcjum PIONIER zaprezentował na niej polskie dokonania w tej dziedzinie już po raz czwarty.
W tym roku głównym tematem spotkania były "Obliczenia dla zmieniającego się świata". Wystąpienia dotyczyły wykorzystania dużej mocy obliczeń w kierunku bioinformatyki, modelowania zjawisk atmosferycznych i klimatycznych, symulacji wykorzystania energii odnawialnych a także problematyki zdefiniowanej mianem "3D Internetu", czyli użycia najnowocześniejszych rozwiązań graficznych do wizualizacji procesów będących wynikami prac obliczeniowych maszyn HPC.

Więcej o konferencji SC'09: http://sc09.supercomputing.org/.
Damian Niemir