Wiadomości

Na sesji plenarnej dr Maciej Stroiński, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS, przedstawił koncepcje rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w kierunku budowy Internetu Przyszłości w Polsce. Rozwój ten obejmuje obecnie Platformę Obsługi Nauki PLATON, rozbudowę 21 MANów w ramach projektu NewMAN, a w przyszłości rozbudowę sieci kręgosłupowej. Dzięki innowacyjności PIONIERA Polska ma szansę stać się integralną częścią europejskiej przestrzeni badawczej.

Podczas trzech równoległych sesji omówiono m.in. takie zagadnienia jak: ochrona wolności słowa w sieci,  wykorzystanie psychologii w projektowaniu serwisów internetowych oraz wpływu Internetu na relacje międzyludzkie. Michał Kosiedowski z PCSS przedstawił założenia i cele realizowanego przez PCSS, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej projekt pt. „Wielkopolskie Centrum Telemedycyny”, mający na celu usprawnienie i ustandaryzowanie komunikacji pomiędzy szpitalami, co przyniesie poprawę bezpieczeństwa pacjentów, podniesienie jakości leczenia i kwalifikacji personelu medycznego w Wielkopolsce, dzięki zastosowaniu  technologii teleinformatycznych.

Na sesji „infrastruktury” zaprezentowano aktualne osiągnięcia w projektach GEANT oraz polskiej inicjatywie gridowej PL-Grid, dzięki której polskie środowisko naukowe ma dostęp do usług gridowych umożliwiających realizację badań w modelu e-Science. Dr Norbert Meyer z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentował koncepcję infrastruktury HPC na podstawie projektu PRACE, a  Miłosz Przywecki  przedstawił rozwiązania wypracowane w projekcie PHOSPHORUS.

Innowacyjne usługi informatyczne znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w usługach multimedialnych. NetRadio to nowatorski w skali światowej projekt PCSS i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, który ma na celu stworzenie systemu radia internetowego zindywidualizowanego dla każdego odbiorcy.

 

dr Maciej Stroiński, z-ca Dyrektora Instytutu ds.PCSS
Michał Kosiedowski, PCSS
dr Norbert Meyer, PCSS
Barbara Kierończyk-Muczek

Powiązane projekty:
Transmisje z wydarzeń