Wiadomości
20 stycznia 2010 roku PCSS został oficjalnym partnerem projektu DART-Europe. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Cel ten realizowany jest poprzez agregowanie informacji o takich pracach dostępnych on-line, a następnie udostępnianie tych informacji w portalu umożliwiającym ich przeszukiwanie i przeglądanie.

Obecnie portal ten daje dostęp do 122 641 pełnych tekstów badawczych prac dyplomowych i dysertacji pochodzących z 208 uczelni zlokalizowanych w 16 krajach Europy.

 

Dane z Polski do portalu DART-Europe trafiają za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych. Na początku stycznia bieżącego roku do portalu DART-Europe przekazane zostały w ten sposób informacje o 267 pracach z 13 uczelni. Wszystkie instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt! Dostęp do portalu DART-Europe oraz przekazywanie tam danych poprzez FBC jest NIEODPŁATNE.

20 stycznia 2010 roku PCSS został oficjalnym partnerem projektu DART-Europe. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Cel ten realizowany jest poprzez agregowanie informacji o takich pracach dostępnych on-line, a następnie udostępnianie tych informacji w portalu umożliwiającym ich przeszukiwanie i przeglądanie.
Marcin Werla

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych
Powiązane projekty:
dLibra, FBC