Wiadomości
4 Konferencja MIC w Poznaniu
Do tegorocznej konferencji Centrum Innowacji Microsoft pozostało nieco ponad dwa tygodnie. Najwyższa zatem pora na przedstawienie szczegółowej agendy.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 - bardzo prosimy jednak o przybycie wcześniej (praca na stanowisku rejestracyjnym będzie trwać już od godziny 9:00), ponieważ ze względu na bardzo bogaty program organizatorzy nie będą mogli pozwolić sobie na opóźnienie rozpoczęcia. Chcemy również uniknąć sytuacji, w której uczestnicy wchodzą na salę podczas przemówień powitalnych.

Konferencję otworzą: dr Maciej Stroiński, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS oraz Dariusz Piotrowski, dyrektor działu Developer and Platform Group w firmie Microsoft Polska. Następnie gość specjalny - Tomasz Kopacz z MS Polska przedstawi zagadnienia programowania w... chmurach.

Po przerwie kawowej na tapetę zostanie wzięta interoperacyjność. Po dwóch prezentacjach technicznych (Gerard FrankowskiMichał Żyliński) odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem "Interoperacyjność - wymiar legislacyjny a aspekty praktyczne", moderowany przez Wiesława Paluszyńskiego z Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Bardziej szczegółowe informacje o panelu publikowaliśmy niedawno.

O godz. 13.15 przewidziano godzinną przerwę, przeznaczoną na konferencję prasową oraz lunch. Uwaga! W odróżnieniu od lat poprzednich spotkanie z mediami odbędzie się w osobnej sali nr 311 (II piętro) - przede wszystkim ze względu na niekorzystne warunki pogodowe nie będzie możliwe komfortowe korzystanie z patio.

W kolejnej części konferencji zaprezentowane zostaną przykłady wdrożeń. Robert Cecko (PCSS) zaprezentuje usługę telewizji naukowej, w projekcie Platon, a reprezentanci Politechniki Poznańskiej (Dariusz Brzeziński oraz dr Jacek Kobusiński) - wybrane aspekty systemu obsługi szpitali Eskulap.

To jeszcze nie wszystkie atrakcje! Ponieważ pięć prezentacji z rzędu mogłoby okazać się zbyt dużą dawką wiedzy na raz, blok poświęcony wirtualizacji i zdalnemu zarządzaniu odbędzie się po kolejnej krótkiej przerwie kawowej. Głos zabiorą reprezentanci PCSS: Jacek Kochan, Jerzy MikołajczakMarek Zawadzki.

Ostatnim akcentem konferencji będzie konkurs, podczas którego będzie można wygrać - jak co roku - ciekawe nagrody. Po tej ceremonii przedstawiciele Microsoft Polska oraz PCSS krótko podsumują konferencję i pożegnają uczestników. Pożegnamy się około godziny 17:15 - chętni będą mogli zwiedzić jeszcze salę superkomputerową Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Na stanowisku rejestracyjnym po zakończeniu konferencji będzie można odebrać swój certyfikat udziału.

Poniżej przedstawiamy szczegółową agendę konferencji. Można ją także pobrać w formacie PDF.

9:00 - 10:00 Rejestracja
Uprzejmie prosimy o odpowiednio wczesne przybycie. Dziękujemy!
  SESJA OFICJALNA
10:00 - 10:20 Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki konferencji
Maciej Stroiński, PCSS
Dariusz Piotrowski, Microsoft Polska
10:20 - 11:00 Programowanie w chmurach (Azure)
Tomasz Kopacz, Microsoft Polska
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
  INTEROPERACYJNOŚĆ I MULTIMEDIA
11:30 - 12:00 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu
Gerard Frankowski, PCSS
12:00 - 12:30 Silverlight 4.0 - przełom czy kontynuacja?
Michał Żyliński, Microsoft Polska
12:30 - 13:15 Panel dyskusyjny "Interoperacyjność - wymiar legislacyjny a aspekty praktyczne"
Moderator: Wiesław Paluszyński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
13:15 - 14:15 Lunch
Równolegle: konferencja prasowa (sala 311)
  WDROŻENIA
14:15 - 14:45 Usługa telewizji naukowej w projekcie PLATON
Robert Cecko, PCSS
14:45 - 15:15 Prezentacja systemu obsługi szpitali Eskulap
  • Integracja baz Oracle i MS SQL Server - Integration Services
    Dariusz Brzeziński, Politechnika Poznańska
  • Windows Presentation Foundation vs. Silverlight
    Jacek Kobusiński, Politechnika Poznańska
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa
  NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
15:30 - 16:00 PowerShell Remoting - zdalne wykorzystanie konsoli w środowisku Microsoft
Jerzy Mikołajczak, PCSS
16:00 - 16:30 Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań
Marek Zawadzki, PCSS
16:30 - 17:00 Virtual Desktop Infrastructure: przykłady zastosowań
Jacek Kochan, PCSS
17:00 - 17:15 Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji
  STOISKA I POKAZY INTERAKTYWNE
W przerwach
oraz po
zakończeniu sesji
 

Pobierz agendę w formacie PDF (174 kB)

Mamy nadzieję, że przygotowane prezentacje okażą się interesujące, a czas spędzony na konferencji MIC - zaowocuje w przypadku każdego uczestnika po wielokroć. Zmian w agendzie nie przewidujemy, ale w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń o wszystkim będziemy informować na stronie MIC.

Uruchamiamy również podstronę z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) - można tam znaleźć wiele informacji związanych z dojazdem i pobytem na konferencji. W przygotowaniu jest też materiał przybliżający naszych prezenterów.Gerard Frankowski