Wiadomości
Premier Waldemar Pawlak na stoisku WKlastra i miasta Poznań
Innowacyjne technologie z targów CeBIT, a także polskie dokonania i prezentacje rodzimych wystawców odwiedził 3 marca br. w Hannowerze wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Stoisko miasta Poznań, Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, w tym Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego było jednym z dwóch w hali Future Parc, które tego dnia było zaszczycone oficjalną delegacją ministra. Wicepremier wyraził zadowolenie z wyraźnej obecności tak wielu polskich firm na targach zaawansowanych technologii. "Jak widać, jest zapotrzebowanie na dobrą jakość" - powiedział w wywiadzie telewizyjnym.
Wicepremier Waldemar Pawlak oraz Wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan zapoznali się na stoisku z ideą Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, żywo także wyrażając zainteresowanie dorobkiem polskiej nauki, reprezentowanej przez PCSS, przedstawianej na stoisku. Komentując liczbę projektów zrealizowanych przez PCSS w kraju i za granicą, której łączna liczba powoli dochodzi do setki, stwierdził, że "trzeba o tym mówić, to bardzo ważne, by prezentować Polskę jako aktywny kraj regionu". Przedstawiciele PCSS w krótkiej prezentacji przypomnieli wicepremierowi jego odwiedziny w Poznańskim Ośrodku Nauki, u zarania PCSS w 1994 roku, podczas spotkania liderów państw Grupy Wyszehradzkiej w Poznaniu. "Od tego czasu PCSS z 30 osób rozrósł się do prężnej instytucji z 240-osobową załogą" - podkreślono.

Ministerialna delegacja oprowadzana wśród krajowych stoisk przez polskiego przedstawiciela Deutsche Messe, panią Ewę Samkowską, na poznańskim stoisku zapoznała się także z 11-letnim rozwojem sieci światłowodowej PIONIER w Polsce, a przede wszystkim z jej nowym etapem wychodzenia na zewnątrz Polski, zwłaszcza w kierunku Niemiec (sieć PIONIER posiada bezpośredni węzeł w Hamburgu). Mówiono o planach i dalszym rozwoju e-infrastruktury w Polsce i zainteresowaniu odwiedzających polskimi osiągnięciami w tej dziedzinie.

W dalszej części pobytu wicepremier rządu spotkał się m.in. z premierem Dolnej Saksonii Christianem Wulffem. Omawiano oficjalną propozycję, by Polska w perspektywie 2-3 lat stała się oficjalnym partnerem imprezy (tegorocznym krajem partnerskim jest Hiszpania). "Byłaby to świetna okazja do promocji polskiej myśli technologicznej i całej gospodarki" - podkreślił minister.

Relacja filmowa z odwiedzin premiera Waldemara Pawlaka znajduje się na stronach Ministerstwa Gospodarki; nasze stoisko w trakcie przyjmowania delegacji jest tam także widoczne (ok. 1:06).
Oficjalne powitanie delegacji rządowej
Premier był żywo zainteresowany jakością spotkań potencjalnych partnerów na polskich stoiskach
Minister Gospodarki wyraził swoją aprobatę nad wspólną inicjatywą wystawienniczą miasta i klastra firm regionu
Na stoisku zapoznano Premiera z materiałami udostępnianymi zwiedzającym
Premierowi przedstawiono także plany rozbudowy e-infrastruktury nauki w Polsce
Premier Waldemar Pawlak podkreślił znaczenie Polski w dziedzinie budowy społeczeństwa informacyjnego w perspektywie całego Euroregionu
Pamiątkowe zdjęcie delegacji Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, miasta Poznań i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z wiceszefem polskiego rządu, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem i wiceministrem Dariuszem Bogdanem na tle poznańskiego stoiska
Damian Niemir