Wiadomości
CeBIT 2010 - Push the business
Przez cały niemal pierwszy tydzień marca Hannover stawał się najnowocześniejszym regionem świata; 6 marca kończą się bowiem największe targi informatyki, telekomunikacji, elektroniki i automatyki - CeBIT 2010. Stoisko Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz miasta Poznań znalazło się bodaj w najciekawszej części CeBITu - hali nr 9 "Future Parc". Jak to określili sami organizatorzy, jest to targowy "Punkt Inspiracji".
Nie sposób się nie zgodzić z tym określeniem, choćby dlatego, że odwiedzając kolejne pawilony targowe pozostaje nieodparte wrażenie, iż właśnie "Future Parc" jest przesunięte w czasie o jakieś 3 lata. Stąd, jest to też okno na świat ICT, który w postaci komercyjnych wdrożonych produktów towarzyszyć będzie CeBITowi najwcześniej w 2012 roku. W sąsiedztwie naszego stoiska na tegorocznych targach znaleźć można znamienite instytuty badawcze z całej niemal Europy, a wdrażane projekty wyznaczają trendy zainteresowań naukowców, inwestorów i zwiedzających w dziedzinach przyszłości Internetu.

Zarówno wśród wystawców jak i odwiedzających daje się słyszeć opinię, że pomimo ogólnego, globalnego trendu, w którym dotychczasowa forma imprez targowych w dobie powszechnego, szybkiego kontaktu elektronicznego traci na znaczeniu, CeBIT paradoksalnie przeżywa swój renesans. Ważny był bowiem bezpośredni kontakt z produktami i potencjalnymi zastosowaniami nowoczesnych technologii w praktyce. A wśród tych najbardziej innowacyjnych są nowatorskie interfejsy kontaktu człowieka z maszyną oraz - bardzo nośny temat tego roku - wyświetlanie obrazów w technologii 3D. Do skutecznej prezentacji tych rozwiązań nie wystarczą filmy demostracyjne w Internecie; ich działania trzeba doświadczyć w praktyce.

Stoisko Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego było okazją do ponad 100 spotkań partnerów zarówno samego Klastra, jak i poszczególnych firm go tworzących. Udało się spotkać z wcześniej umówionymi gośćmi, a wielu wystawców, których odwiedzali nasi przedstawiciele, z rewizytą trafiała także na nasze stoisko. Gośćmi poznańskiego stoiska byli specjaliści IT z miasta Hannover (partnerskiego miasta Poznania), managerowie europejskich klastrów a także prezesi dużych i średnich europejskich firm czy organizacji, zainteresowanych naszymi obszarami działań. Targi umożliwiły zarówno inspirację nowymi rozwiązaniami, jak i nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi partnerami wspólnych projektów. "W wielu punktach można spotkać się pośrodku - dostawca technologii i ludzie którzy mają pomysł jak ją użyć w konkretnym zastosowaniu" - podkreślano.
Targi CeBIT 2010 cieszyły się kilkudziesięciotysięcznym zainteresowaniem zwiedzających (aut.CeBIT Press)
Stoisko Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego i miasta Poznań stało się okazją do nawiązywania obiecujących kontaktów
Odwiedzający nasze stoisko nie tylko zapoznawali się z ofertą przygotowaną na targi, ale także wysuwali konkretne propozycje współpracy
Wiele rozmów na stoisku dotyczyło kwestii szeroko rozumianych zagadnień e-government oraz smart city
Odwiedzającymi stoisko byli także nierzadko Polacy, których przyciągał rodzimy charakter prezentacji
Damian Niemir