Wiadomości
INGRID
W imieniu organizatorów INGRID 2010 serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2010 w City Park Residence w Poznaniu. Ta prestiżowa konferencja dotycząca wykorzystania technologii gridowych, a w szczególności zagadnień zdalnej instrumentacji, odbywa się już po raz piąty; obecna edycja konferencji wychodzi tym razem także poza tę tematykę, obejmując swą tematyką także gridy bezprzewodowe w dostępie do urządzeń badawczych oraz sieci sensorowych, zapewnienie odpowiedniej jakości usług (QoS) dla zapewnienia kontroli w czasie rzeczywistym oraz instrumentację i metodologię pomiarów.
Wstępny program dostępny na stronie:
http://www.ingrid.cnit.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=18

Rejestracja jest już otwarta:
http://www.ingrid.cnit.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=19


W ramach konferencji, w dniach 1-11 maja 2010 odbędzie się również DORII Summer School 2010.

INGRID http://www.ingrid.cnit.it
DORII Summer School http://www.dorii.eu/dss10
Marcin Lawenda

Powiązane projekty:
DORII