Wiadomości
"ICT na rzecz otwartego dostępu do informacji naukowej" pod takim hasłem odbędzie się 28 maja w brukselskiej siedzibie Biura Promocji Nauki PAN spotkanie z ekspertami Komisji Europejskiej. W wydarzeniu, będącym częścią projektu „PolSCA Meetings”, wezmą udział także przedstawiciele polskich zespołów badawczych, w tym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Zbliżające się wydarzenie będzie kolejnym z cyklu organizowanych przez Biuro Promocji Nauki PAN spotkaniem tematycznym „PolSCA Meetings” z odpowiednimi ekspertami – głównie Komisji Europejskiej. Celem tych spotkań jest przede wszystkim wsparcie przygotowań projektów z udziałem polskich zespołów badawczych do 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Na „PolSCA Meetings” zapraszani są eksperci właściwi dla danej tematyki – głównie pracownicy Komisji Europejskiej, a także wybitni uczeni i praktycy z kraju, zainteresowani udziałem w 7. PR. Do udziału zapraszani są również zagraniczni, aktualni lub potencjalni partnerzy polskich zespołów.

W tegorocznej edycji swoją obecność potwierdził członek Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów – dr Carlos Morais-Pires. W spotkaniach uczestniczyć będą reprezentanci europejskich struktur związanych z mechanizmami finansowania badań w ramach 7. PR oraz przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych, firm i uczelni wyższych z Polski.

Dr inż. Cezary Mazurek reprezentujący Dział Usług Sieciowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentuje doświadczenia w zakresie realizacji projektów europejskich w wystąpieniu pt. „Treści naukowe i usługi szerokopasmowe w krajowej sieci PIONIER”.

Spotkania, zgodnie z oczekiwaniami ich organizatorów, powinny przynieść bezpośrednie i długofalowe efekty, m. in. pozytywną ocenę polskich kompetencji i potencjału badawczego w prezentowanych dziedzinach oraz powiększenie praktycznej wiedzy na temat projektu 7PR.

http://www.polsca.eu/
Agnieszka Musialska

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych
Powiązane projekty:
Sieć PIONIER