Wiadomości
W przeddzień największego wydarzenia dla naukowych sieci w Europie - konferencji TNC odbywającej się w tym roku w Wilnie - spotkała się grupa zadaniowa stowarzyszenia TERENA zajmująca się szeroko rozumianą promocją rozwiązań, usług i projektów wdrażanych przez europejskie sieci naukowo-badawcze. PIONIER od kilku lat także aktywnie uczestniczy w tych spotkaniach prezentując polskie doświadczenia w kontaktach nauki ze światem mediów.
Tym razem spotkanie grupy TF-CPR (Task Force on Communication & Public Relations) dotyczyło promocji usług wideokonferencji w sieciach naukowych. W formie warsztatów, uczestnicy spotkania wymieniali swoje doświadczenia i sposób użycia tej usługi dla różnych środowisk. Ciekawymi doświadczeniami w dziedzinie uniwerysteckiej promocji wideokonferencji dla środowisk medycznych podzielili się specjalni goście spotkania, przedstawiciele brazylijskiej sieci naukowej RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). W Brazylii, wideokonferencje używane są bowiem głównie do transmisji e-learnigowych wykładów na uniwersytetach medycznych, rzadko do przekazu online z operacji. Natomiast takie właśnie zastosowanie jest przedmiotem zainteresowania specjalistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którzy tydzień wcześniej uczestniczyli w transmisji operacji na żywo, współpracując z jednym z siedmiu ośrodków wykonujących jednoczesne operacje otolaryngologiczne podczas specjalistycznej konferencji LION.

Elementy promocji usługi wideokonferencyjnej w PIONIERZE można było także prześledzić po spotkaniu, gdyż właśnie wtedy ustawiano stoisko towarzyszące konferencji TNC; jego elementem jest bowiem prezentacja nowej usługi wideokonferencji HD dla środowiska naukowego w Polsce.
Damian Niemir