Ludzie
Ludzie

Od początku lat osiemdziesiątych ambitny zespół z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej prowadził badania sieciowe i obliczeniowe. Powstała koncepcja wspólnej infrastruktury dla całego środowiska poznańskiego, która została opracowana przez Instytut Informatyki. W rezultacie w roku 1993 powstało nowe centrum superkomputerowo-sieciowe dla wspierania lokalnej społeczności akademickiej.

W roku 1994 otwarto centrum komputerów dużej mocy, a po zaledwie roku PCSS znalazło się na prestiżowej liście TOP500. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na komputery dużej mocy, PCSS podjęło badania nad klastrem superkomputerów oraz metakomputerem łączącym zasoby rozproszone.  

W 1993 r. rozpoczynaliśmy działalność w gronie 6 osób, które zajmowały się sieciami, usługami sieciowymi i centrum superkomputerowym. Aktualnie, w PCSS pracuje ponad 300 osób zatrudnionych w 4 pionach:


Obecnie, wśród pracowników PCSS znajduje się 1 profesor:
prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

oraz 14 doktorów:

dr hab. inż. Krzysztof Kurowski
dr inż. Cezary Mazurek
dr inż. Norbert Meyer

dr inż. Maciej Stroiński

dr Marcin Dąbrowski

dr Ivana Golub
dr Michał Kozak
dr Ewa Kuśmierek
dr inż. Marcin Lawenda
dr inż. Ariel Oleksiak
dr Raul Antonio Palma de Leon

dr Branko Radojević
dr Bartosz Walter

dr inż. Paweł WolniewiczKierownictwo PCSS


Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
tel: (+48 61) 852-85-03 wew. 106
e-mail:
    
Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN d/s PCSS
dr inż. Cezary Mazurek

tel: (+48 61) 858-50-04
e-mail: mazurek@man.poznan.pl
    
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS
dr hab. inż. Krzysztof Kurowski

tel: (+48 61) 858-50-72
tel: (+48 61) 858-50-04
e-mail:

 

Przewodniczący Komitetu Sterującego

prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

tel: (+48 61) 858-50-03

e-mail:

 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego
dr inż. Maciej Stroiński
tel: (+48 61) 858-50-03
e-mail:

 

    Kierownicy Pionów


Kierownik Pionu Technologii Sieciowych
mgr inż. Artur Binczewski
tel: (+48 61) 858-20-10
e-mail:
    
Kierownik Pionu Usług Sieciowych
mgr inż. Robert Pękal
tel: (+48 61) 858-20-60
e-mail:
    
Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych
dr inż. Norbert Meyer
tel: (+48 61) 858-20-50
e-mail:

Kierownik Pionu Zastosowań
mgr inż. Tomasz Piontek
tel: (+48 61) 858-21-72
e-mail:
    
Kierownik Działu Obsługi Administracyjno-Finansowej
mgr Arleta Rutkowska
tel: (+48 61) 858-20-90
e-mail:Rada Użytkowników PCSS


prof. Jerzy Moczko (Przewodniczący)

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinowskiego w Poznaniu

e-mail:

 

prof. Jacek Komasa (Wiceprzewodniczący)    
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
e-mail:

dr Maciej Stroiński (Sekretarz)
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
e-mail:

prof. Ryszard W. Adamiak
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
e-mail:


prof. Adam Glema
Politechnika Poznańska
e-mail:


mgr Przemysław Grzeszczak     
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
e-mail:

 

mgr Paweł Leśniak
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
e-mail:

 

prof. Wojciech Mueller 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:
 
inż. Lechosław Petruk    
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
e-mail: petruk@awf.poznan.pl

 

dr Michał Rychlik
Politechnika Poznańska
e-mail:

prof. Piotr Tomczak     
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
e-mail:
 
prof. Zygmunt Vetulani    
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
e-mail:

 

prof. Jan Szczepaniak

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

e-mail:

 Administratorzy systemów


Systemy obliczeniowe
    eagle (klaster Intel Xeon)
    chimera (SGI UV 1000)
    inula (klaster AMD Interlagos, Intel Xeon, GPU Tesla)
    cane (klaster AMD Interlagos, GPU Tesla)

Wsparcie techniczne dla użytkowników maszyn obliczeniowych

          
Systemy usługowe Intel
    calamus (Intel Xeon)
    cassava (Intel Xeon)
    cotinus (Intel Xeon Dual Core)
    cypress (Intel Pentium)
    datura (Intel Xeon Dual Core)
    hibiscus (Intel Xeon Quad Core)
    ledum (Intel Xeon)
    panicum (Intel Xeon Quad Core)
    primula (Intel Xeon Quad Core)
    sedum (Intel Xeon)

mgr inż. Tomasz Jabłoński


Systemy usługowe Intel
    pine (Intel Pentium)          
    spurge1 - spurge4 (Intel Xeon)

Arkadiusz Witczak


Systemy usługowe SUN
    acer (SUN Enterprise E3500)
    adonis (SUN Fire V440)
    allium (SUN Fire V880)
    bartonia (SUN Enterprise T5240)
    bellis-a - bellis-g (SUN Fire 6800)
    dahlia (SUN Fire V440)
    dragon (SUN Blade 1000)
    jasmine (SUN Fire 280R)
    malva (SUN Enterprise 420R)
    miltonia (SUN Fire X4500)
    petunia (SUN Fire V440)
    rose (SUN Fire V490)
    sunflower (SUN Fire V490)
    taxus (SUN Fire T2000)
    viola (SUN Fire 280R)

mgr inż. Jędrzej Jajor


System archiwizacji
    thymus (SUN)
mgr inż. Rafał Mikołajczak

            
Usługi
WWW
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
poczta elektroniczna     
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
DNS     
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
FTP     
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
     mgr inż. Michał Kosiedowski

    
news     
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
w3cache
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
listy dyskusyjne
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
serwery strumieniowe
    mgr inż. Tomasz Jabłoński
    
System Dostarczania Treści multimedialnych (SDT)
    mgr inż. Jędrzej Jajor
    mgr inż. Jerzy Jamroży
    

Administratorzy systemów

Kalendarium
<< luty 2020 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  5
  6
  8
  9
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  
Przetargi