Idee
Idee
Idee

Nowe pomysły i ich odważne realizacje są źródłem wzrostu i rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Najważniejsze z nich to:

  • Własne światłowody – główna koncepcja dla sieci badawczych;
  • Protokół IP – podstawowa platforma dla wszelkich telekomunikacyjnych oraz szerokopasmowych usług nowej generacji;
  • Technologie optyczne i bezprzewodowe umożliwiające dostęp szerokopasmowy zawsze i wszędzie;
  • Platformy usług zintegrowanych – rozproszone sieci komputerowe umożliwiające skalowalną obsługę użytkowników oraz skalowalne źródła informacji;
  • Jednolite, zintegrowane zarządzanie zasobami sieciowymi i gridowymi;
  • Wielokryterialne systemy zarządzania zasobami jako podstawa do realizacji efektywnych systemów
  • Powszechna wirtualizacja zasobów, organizacji i użytkowników podstawowym paradygmatem zaawansowanej e-Infrastruktury;
  • Treść cyfrowa oraz rozległa infrastruktura sieciowa tworząca nowy wymiar mediów w erze informacyjnej.

 

„Posiadanie ciemnych włókien światłowodowych było naszym marzeniem i jest pierwszą ideą od 2003 roku do dzisiaj. Pozwoliło nam to zbudować Miejską Sieć Komputerową POZMAN (1994) i Krajową Sieć Naukową PIONIER (2003). Integracja technologii sieci światłowodowych z technologiami sieci bezprzewodowych umożliwia realizację sieci prawdziwie szerokopasmowych i dostępności zawsze i wszędzie. Drugą ideą kierującą naszymi działaniami była wiara, że sieć IP skojarzona ze światłowodem będzie nośnikiem wszelkich usług telekomunikacyjnych i inspiracją dla usług nowych generacji, w tym backplane'em dla rozproszonego komputera. Powiązanie tych dwóch idei sprawia, że powstawać będą zintegrowane platformy obsługi skalujące się do wielu milionów źródeł informacji i użytkowników. Naczelną ideą ich budowy będą trzy paradygmaty mówiące, że wszystko może być równoległe, wirtualne, usługą/zasobem."

Maciej Stroiński, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN d/s PCSS
„Sieci komputerowe i gridowe systemy obliczeniowe stanowią środowisko dla realizacji usług dla e-Nauki. Łatwość budowania usług i aplikacji w tym środowisku oraz uniezależnienie użytkownika od posiadanej wiedzy o tym skomplikowanym środowisku jest dążeniem wielu zespołów naukowych na świecie zajmujących się e-Infrastrukturą."

Artur Binczewski, Kierownik Działu Sieci
„Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych w ostatnich latach wiele sfer naszego życia zyskało nowy kształt i nową naturę. Dotyczy to zwłaszcza nowych środków komunikacji i postępu w zarządzaniu informacjami i ich przetwarzaniu, co ma szczególny wpływ na media. Treść cyfrowa wraz z szerokopasmowymi sieciami szkieletowymi, jak również szerokopasmowe połączenia ostatniej mili stały się podstawą dla nowych aplikacji w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego, takich jak edukacja, zdrowie oraz rozrywka. Nowe modele zarządzania treścią i jej wydajne dostarczanie są jedną z głównych sił napędowych naszych działań badawczo-rozwojowych w obszarze usług sieciowych”.

Cezary Mazurek, Kierownik Działu Usług Sieciowych
„Zaawansowane usługi zarządzania obliczeniami i danymi wymagają od dostawcy tych usług dobrze wyważonego rozmiaru dostarczanych zasobów, jak również dokładnego określenia czasu ich dostępności. Oznacza to, że zapewniamy minimum wymaganych zasobów sprzętu i oprogramowania, co jest oczywiście związane z obniżaniem kosztów. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wirtualizacja, która obniża koszty, gwarantuje wymaganą jakość i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wirtualizacja jest już wykorzystywana, i istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce będzie w powszechnym użyciu nie tylko w usługach komercyjnych, ale także w świecie nauki jako podstawa koncepcji zaawansowanej e-infrastruktury”.

Norbert Meyer, Kierownik Działu Komputerów Dużej Mocy
„Od początku naszej działalności naszą główną ideą było wsparcie dla obliczeń dużej skali prowadzonych przez różnych naukowców w kraju i za granicą. Aby temu sprostać należało rozwiązać szereg złożonych problemów zarządzania zasobami superkomputerów, umożliwiając tym samym łatwy i wydajny dostęp do środowiska gridowego użytkownikowi końcowemu. Idea ta wyznaczyła wiele nowych kierunków badań na najbliższe lata, które związane są z wykorzystaniem usług nowej generacji oraz innowacyjnych architektur obliczeniowych, które pozwalają tworzyć zaawansowane symulacje komputerowe i rozwiązywać najbardziej złożone problemy w nauce i przemyśle.

Krzysztof Kurowski, Kierownik Działu Aplikacji
Kalendarium
<< luty 2020 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  5
  6
  8
  9
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  
Przetargi