Wyniki wyszukiwania

Pożegnanie wakacji nie musi być wcale smutne. W ostatni piątek sierpnia w PCSS odbyło się kino plenerowe. Wśród wyświetlanych filmów znalazły się produkcje PCSS-owe, etiudy z Short Waves Festival oraz długometrażowy film kina niezależnego.

więcej
linia

W dniach 12-13 sierpnia 2019 roku w siedzibie PCSS obywa się pierwsza konferencja Kolegium Programowego PlatonTV. W spotkaniu udział biorą przedstawiciele poszczególnych jednostek Konsorcjum PIONIER.

więcej
linia

SmartZOO to zrealizowana przez PCSS aplikacja mobilna wykorzystująca elementy aktywnej infrastruktury zainstalowanej w przestrzeni ogrodu zoologicznego. Wakacje to idealny czas na wycieczkę do poznańskiego ZOO i sprawdzenie aktywnej i interaktywnej przestrzeni, jaką oferuje aplikacja.

więcej
linia

Dzięki współpracy PCSS z poznańskim Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM) możliwe jest zlokalizowanie rzeczywistego położenia pojazdów komunikacji miejskiej. To kolejny element idei Smart City z powodzeniem wdrażanej w stolicy Wielkopolski.

więcej
linia

Firma ADVA Optical Networking wspólnie z PCSS, EENet oraz Tele2 Estonia zademonstrowały przełomowe technologie w optycznej transmisji danych podczas konferencji TNC19 w Estonii.

więcej
linia

Coroczna międzynarodowa konferencja Digital Humanities odbywa się w tym roku w Utrechcie w dniach 9-12 lipca. W trakcie 3-dniowej konferencji oraz dwóch dni warsztatów uczestnicy prezentują najnowsze wyniki i zastosowania ich badań na polu humanistyki cyfrowej.

więcej
linia

Zapraszamy na materiał wideo zrealizowany podczas pierwszego transatlantyckiego webinarium chirurgicznego w historii. PCSS był partnerem technologicznym wydarzenia, zorganizowanego z okazji 50-lecia metody operacyjnej Profesora Wiktora Degi.

więcej
linia

 

 

Dzięki dofinansowaniom ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą być realizowane zakupy czasopism, książek, e-booków oraz baz danych, których licencje są corocznie odnawiane. Zasoby są dostępne na platformach wydawców i mogą z nich korzystać polskie jednostki akademickie oraz naukowe, a program jest przeprowadzany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz ICM. Wsparcie MNiSW pozwala naukowcom i badaczom na bezpłatny dostęp w formie elektronicznej do światowych zasobów wiedzy, jest to nieocenione wsparcie podczas prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w każdej dyscyplinie naukowej.


Najważniejsze korzyści

•    możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,
•    umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,
•    stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej,
•    wsparcie badań interdyscyplinarnych.

więcej
linia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna w Łodzi
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ATENEUM - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Centrum Analiz Ekonomicznych - CenEA
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas
Collegium Da Vinci
Collegium Masoviense
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
Europejskie Centrum Solidarnosci
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdański Uniwersytet Medyczny
Głowna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w  Warszawie
Główny Instytut Górnictwa
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
Instytut Biologii Medycznej PAN
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Elektrotechniki w Warszawie
Instytut Energetyki w Warszawie
Instytut Energii Atomowej POLATOM
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmakologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Fizjologii Roślin PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Instytut Historii PAN
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Kardiologii w Warszawie
Instytut Lotnictwa w Warszawie
Instytut Łączności w Warszawie
Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Instytut Nauk Prawnych PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Instytut Obróbki Plastycznej
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Instytut Ogrodnictwa
Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Instytut Psychologii PAN
Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Instytut Rozwoju Miast w Warszawie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Instytut Sportu w Warszawie
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Sztuki PAN w Warszawie
Instytut Technologii Drewna
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
Instytut Włókiennictwa
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Instytut Zachodni w Poznaniu
Instytut Zootechniki
Kancelaria Sejmu Biblioteka Sejmowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Europejskie w Natolinie
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Narodowy Instytut Leków
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Oddział Betonów CEBET w Warszawie
Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Lubelska
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polska Akademia Nauk - Biblioteka Gdańska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Sopocka Szkoła Wyższa
Społeczna Akademia Nauk
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Vistula
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Gorze
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wrocławskie Centrum Badań EIT
Wszechnica Świętokrzyska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Artystyczna
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu -National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa im. króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Wyższa Szkoła Mechatroniki
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach
Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Wyższa Szkoła UNI-Terra w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Muzyczna w Gdańsku 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna w Łodzi
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ATENEUM - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Centrum Analiz Ekonomicznych - CenEA
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas
Collegium Da Vinci
Collegium Masoviense
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
Europejskie Centrum Solidarnosci
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdański Uniwersytet Medyczny
Głowna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w  Warszawie
Główny Instytut Górnictwa
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
Instytut Biologii Medycznej PAN
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Elektrotechniki w Warszawie
Instytut Energetyki w Warszawie
Instytut Energii Atomowej POLATOM
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmakologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Fizjologii Roślin PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Instytut Historii PAN
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Kardiologii w Warszawie
Instytut Lotnictwa w Warszawie
Instytut Łączności w Warszawie
Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Instytut Nauk Prawnych PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Instytut Obróbki Plastycznej
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Instytut Ogrodnictwa
Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Instytut Psychologii PAN
Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Instytut Rozwoju Miast w Warszawie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Instytut Sportu w Warszawie
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Sztuki PAN w Warszawie
Instytut Technologii Drewna
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 
Instytut Włókiennictwa
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Instytut Zachodni w Poznaniu
Instytut Zootechniki
Kancelaria Sejmu Biblioteka Sejmowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Europejskie w Natolinie
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Narodowy Instytut Leków
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Oddział Betonów CEBET w Warszawie
Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Lubelska
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polska Akademia Nauk - Biblioteka Gdańska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Sopocka Szkoła Wyższa
Społeczna Akademia Nauk
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 
Uczelnia Vistula
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Gorze 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wrocławskie Centrum Badań EIT 
Wszechnica Świętokrzyska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Artystyczna
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie 
Wyższa Szkoła Biznesu -National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa im. króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Wyższa Szkoła Mechatroniki
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach
Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Wyższa Szkoła UNI-Terra w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma
więcej
linia

Podczas tegorocznej konferencji TNC, która gościła w Tallinnie (13-17.06.2019 r.), na stoisku PCSS, a także w przestrzeniach konferencyjnych, odbywały się liczne prezentacje i demonstracje. Wśród nich m.in. demonstracja strumieniowania materiałów audio-wizualnych wysokich rozdzielczości.

więcej
linia
Kalendarium
<< październik 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  6
12
13
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi